Zakładasz Stowarzyszenie? „Zamelduj” je w Centrum NGO!

„Spotkajmy się u Prezesa w domu” – tak najczęściej wyglądają posiedzenia nowych organizacji pozarządowych. Brak lokum, w którym mogliby prowadzić swoją działalność, to istotna przeszkoda w ich działalności. Wszystkie „bezdomne” organizacje pozarządowe ze Stalowej Woli zapraszamy do Centrum Organizacji Pozarządowych!

U nas możecie za darmo:

  • „zameldować” swoją organizację pozarządową (np. w celach korespondencyjnych, albo rejestrowych: do Starostwa lub KRS),
  • spożytkować małą salę konferencyjną na ok. 20-25 osób z dostępem do bezprzewodowego 
  • Internetu (np. zorganizować spotkanie Zarządu),
  • posłużyć się wyposażeniem Centrum:  laptopami, projektorem multimedialnym,
  • skorzystać z bezpłatnego poradnictwa w zakresie księgowości, prawa, marketingu czy pisania wniosków dotacyjnych.

Jak skorzystać z naszej oferty?

Wystarczy skontaktować się z nami pod numerem telefonu: 668 639 525 lub mailowo: kontakt@centrum-ngo.pl. Centrum Organizacji Pozarządowych swoją siedzibę ma na drugim piętrze budynku przy ul. Popiełuszki 4 w Stalowej Woli.

Tworzymy miejsce przyjazne organizacjom pozarządowym! Zapraszamy!

Projekt pn. „Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych” został dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Partnerem projektu jest Gmina Stalowa Wola.