Dzień Bezpiecznego Internetu w CEZ

Kampania DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W ramach DBI w szkole zostało zorganizowanych wiele różnych działań. M. in. uczniowie zostali przeszkoleni na platformie e-learningowej, uczestniczyli w różnych kursach on-line, zostały przygotowane okolicznościowe wystawy, młodzież uczestniczyła w lekcjach na temat hejtu i mowy nienawiści, opracowane zostały okolicznościowe publikacje, zorganizowany został także cykliczny szkolny konkurs graficzny. Ponadto happening został uświetniony wystąpieniami zaproszonych gości, którzy mówili m.in. o cyberbezpieczeństwie i cyberprzemocy.

W ramach konkursu graficznego uczniowie mieli przygotować projekt w jednej z trzech kategorii: kalendarz jednostronny, button lub przypinka, komiks. W konkursie wzięło udział 173 osoby. Nagrodę główną wygrał Jakub Beer.
Koordynatorami szkolnych obchodów DBI były Monika Bis i Justyna Krawiec, nauczyciele Centrum Edukacji Zawodowej.

Więcej o konkursie tu