Powraca idea Centralnego Okręgu Przemysłowego

Porozumienie uroczyście podpisali dziś w auli Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli: Tadeusz Markowski – rektor Politechniki Rzeszowskiej; Bartłomiej Zając – prezes Zarządu HSW S. A., Jan Szwedo – członek zarządu HSW S. A.; Lucjusz Nadbereżny – prezydent Stalowej Woli; Janusz Zarzeczny – Starosta Stalowowolski, Mariusz Sołtys – Wicestarosta Stalowowolski; Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Porozumienia ma zapewniać warunki do rozwoju stalowowolskiego obszaru gospodarczego, w tym Huty Stalowa Wola S. A, a także firm i przedsiębiorstw zlokalizowanych w rejonie Stalowej Woli, Tarnobrzega, Mielca, Nowej Dęby, Niska, Leżajska na terenach byłego Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Strony porozumienia zobowiązały się do podejmowania działań zmierzających do dynamicznego rozwoju kształcenia kadr technicznych, poprzez wspieranie wyższego szkolnictwa technicznego, a także rozbudowę bazy dydaktycznej i laboratoryjnej Politechniki Rzeszowskiej.

Dziekan Wydziału Mechaniczno – Technologicznego, Aleksander Mazurkow zaznaczał, że do rozwoju niezbędne jest partnerstwo nauki i przemysłu. Podpisane porozumienie będzie stanowić podwaliny pod kolejny etap rozwoju wydziału. – Dołożymy kolejną cegiełkę w kontynuację historycznego przedsięwzięcia jakim był Centralny Okręg Przemysłowy – mówił.
Rektor Politechniki Rzeszowskiej Tadeusz Markowski, zaznaczał, że to porozumienie pozwala perspektywicznie patrzeć na rozwój Wydziału Mechaniczno – Technologicznego. – Mam nadzieję, że liczba absolwentów przygotowanych dla tego makroregionu z roku na rok będzie rosła – mówił.

Prodziekan ds. nauki Andrzej Trytek, przybliżył cele porozumienia. Pierwszy to utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju cywilizacyjnego, przemysłowego, naukowego i kulturowego regionu poprzez zwiększenie liczby studentów i absolwentów wyższych studiów technicznych w Stalowej Woli, kolejny to przyspieszenie rozwoju szkolnictwa technicznego wyższego w zakresie wysokiej jakości kształcenia, a także rozwoju wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktyczno – naukowe. Ostatni cel, to rozbudowa bazy dydaktycznej, infrastruktury naukowo – badawczej, teleinformatycznej oraz laboratoryjnej bazy naukowej Politechniki Rzeszowskiej.

Starosta Janusz Zarzeczny , podkreślał, że zarówno dla samorządu powiatowego jak i miejskiego jest to bardzo ważna chwila, gdyż oba samorządy stawiają na rozwój oświaty, na kształcenie młodzieży w kierunkach technicznych. Dziękował rektorowi Politechniki Rzeszowskiej,Tadeuszowi Markowskiemu za to, że rozwija wydział zamiejscowy w Stalowej Woli, gdyż to miasto, z uwagi na swoje korzenie, zasługuje na szkolnictwo wyższe techniczne. Zaznaczał, że Centralny Okręg Przemysłowy narzucił kierunek rozwoju tego regionu, dlatego teraz trzeba iść tą samą drogą. Starosta podkreślał, że jest zdolna młodzież, która chce się kształcić na kierunkach technicznych, a także są pracodawcy, którzy dają szansę rozwoju młodym ludziom w tych kierunkach.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny także zwrócił uwagę, na powrót do idei Centralnego Okręgu Przemysłowego, do ibudowania w tym regionie silnej gospodarki opartej o własne talenty, o siłę własnych rąk i umysłów. Zaznaczał, że Huta Stalowa Wola jest najlepszym przykładem tego, jak może odradzać się przemysł narodowy, strategiczny w postaci przemysłu zbrojeniowego. A rozwój technologii cywilnych zaczyna się od rozwoju technologii wojskowych.

{gallery}politechnikapor{/gallery}