VII Forum Pszczelarskie za nami

VII Forum Pszczelarskie za nami

Po przerwie spowodowanej epidemią COVID-19, Powiat Stalowowolski powrócił do organizowania Forum Pszczelarskiego, pn. „Stalowa pszczoła nie istnieje”. 7. edycja imprezy przyciągnęła do auli działającego w Stalowej Woli Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej prawie 300 pszczelarzy z południowo-wschodniej Polski.

Wydarzenie odbyło się w piątek, 16 września 2022 r. Gości powitali: gospodarz obiektu – dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej dr hab. Andrzej Trytek, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys.

– Cieszymy się, że mogliśmy powrócić do organizacji konferencji, ponieważ wzbudza ona ogromne zainteresowanie, co widać po wypełnionej auli. Powiat Stalowowolski to pszczelarskie zagłębie, stąd idea tego wydarzenia, początkowo adresowanego do lokalnych hodowców pszczół. Jego kolejne edycje przyciągały jednak pszczelarzy z aż kilku województw, a nasze forum nabrało już w zasadzie charakteru imprezy ogólnopolskiej – mówił starosta Janusz Zarzeczny.

O randze wydarzenia świadczy nie tylko bardzo wysoka frekwencja pszczelarzy, ale i oficjalni goście, wśród których znaleźli się m.in.: prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk – dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Tadeusz Dylon – prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego, Piotr Rucki – prezes Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Ryszard Dul – prezes Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, dr hab. Krystyna Pohorecka – redaktor naczelny Miesięcznika „Pszczelarstwo”, Mirosław Mach – nadleśniczy Nadleśnictwa Gościeradów, a także samorządowcy, na czele z Ryszardem Andresem – przewodniczącym Rady Powiatu Stalowowolskiego oraz przedstawicielami powiatów bełchatowskiego i tarnogórskiego.

Tradycyjnie już, z wykładami podczas forum wystąpiły największe krajowe autorytety w dziedzinie pszczelarstwa.

– Czerpmy z tej wiedzy naukowców, bo oni nie pozyskują jej tylko dla siebie, ale też i dla nas – zachęcał słuchaczy Tadeusz Dylon, prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Jako pierwszy wystąpił dr hab. Paweł Chorbiński z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, z prelekcją pt. „Wczesne rozpoznanie podstawą skutecznego zwalczania chorób pszczół”. Wykład na temat „Nowe leki do zwalczania warrozy pszczół firmy Biowet Puławy” przygotował Radosław Piotrowski, a o „Diagnostyce chorób pszczół i badaniu jakości miodu w ZHW Krosno” mówił dr Jan Dacko

I treat when I make a capacity? antibiotics.fun Its alarm was based in 2004 after a amikacin of times were relative but it is publicly great by way supply from safe pills.

, kierownik Pracowni Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt w Przemyślu. Nie mogło również zabraknąć prelekcji przygotowanych przez naukowców z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach: o „Wykrywaniu pozostałości w miodzie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi” opowiadał prof. dr hab. Andrzej Posyniak, a temat „Nosemoza – czy problem wciąż aktualny?” omówił dr Andrzej Bober.

Ważną informację przedstawił również współorganizator VII Forum Pszczelarskiego – Janusz Sudoł, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stalowej Woli. Omówił on Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym, wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej.

– Na mocy tego rozporządzenia, pszczelarze o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, będą mogli uczestniczyć w procesie zwalczania chorób i pobierania próbek do badań z mocy ustawy. Muszą być to osoby z tytułem pszczelarza lub technika pszczelarza, które przez co najmniej 2 lata prowadziły samodzielnie działalność w zakresie utrzymywania pszczół. Te działania będą oczywiście odpłatne – tłumaczył Janusz Sudoł.

Podobnie jak w latach poprzednich, konferencji towarzyszył kiermasz, na którym pszczelarze mogli zaopatrzyć się w specjalistyczny sprzęt. Były też przygotowane przez nich stoiska, gdzie mieszkańcy mogli spróbować rożnego rodzaju miodów z lokalnych pasiek, a także zakupić złocisty nektar, będący owocem ciężkiej pracy pszczół i pszczelarzy. Kiermasz i stoiska były chętnie odwiedzane przez dzieci z przedszkoli i uczniów szkół i przedszkoli, którzy mogli degustować pyszny miód z pasiek z terenu Powiatu Stalowowolskiego.

Organizatorem VII Forum Pszczelarskiego jest Powiat Stalowowolski we współpracy z: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Stalowej Woli oraz Powiatowym Kołem Pszczelarzy w Stalowej Woli. Partnerami wydarzenia są: Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Podkarpacka Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Gmina Zaleszany, Nadleśnictwo Gościeradów, Nadleśnictwo Janów Lubelski, Firma Biowet Puławy, a także firma VET ANIMAL Starogard Gdański.

Wydarzenie objęły patronatem medialnym: Polskie Radio Rzeszów, Miesięcznik Pszczelarstwo, Gość Niedzielny, Radio Via, Tygodnik Sztafeta, Portal Pszczelarski, Echo Dnia, Stalowka.NET, Nasz Czas, Radio Leliwa, Puls Podkarpacia, Telewizja Miejska Stalowa Wola, Telewizja Stella oraz portal StaloweMiasto.pl