Piotr Dąbrowski Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta

Piotr Dąbrowski Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta

Wszystkich mieszkańców poszukujących bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Fachowej pomocy udziela Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Po przerwie spowodowanej chwilowym wakatem na stanowisku, od dnia 1 marca 2023 roku nowym Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów został Piotr Dąbrowski.

– To specyficzne stanowisko, wymagające nie tylko przyjmowania petentów, ale przede wszystkim skutecznego działania w ich imieniu: przygotowywania pism, składania interwencji i efektywnego pomagania w rozwiązaniu problemów. Mieliśmy wśród naszych pracowników osobę z odpowiednimi kompetencjami, którą postanowiłem przesunąć na stanowisko rzecznika. Jestem przekonany, że mecenas Piotr Dąbrowski, bo o nim mowa, świetnie się sprawdzi w tej roli – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Piotr Dąbrowski jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, jest wpisany na listę radców prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej. W Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli jest zatrudniony od 2019 r., początkowo w Referacie Publicznego Transportu Zbiorowego, a następnie w Wydziale Transportu. W charakterze Powiatowego Rzecznika Konsumentów pracuje od 1 marca 2023 roku.

Przypomnijmy, że do kompetencji rzecznika należy między innymi: zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego, informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów, składanie wniosków w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorstw w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, współdziałanie z delegaturami UOKiK oraz organizacjami konsumentów, a także współdziałanie z Organami Inspekcji Handlowej.