Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza nabór wniosków na  realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu, dofinansowanych ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2024…