III Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym

III Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym

Zakończył się pierwszy etap (eliminacje szkolne) III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym.

W pierwszym etapie udział wzięło 1 287 uczniów z 63 szkół ponadpodstawowych o profilu budowlanym. Do drugiego etapu na szczeblu okręgu zakwalifikowanych zostało 294 uczniów.

Jej organizatorem jest Starosta Stalowowolski, zaś Dyrektorem Organizacyjnym – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

Współorganizatorami Olimpiady są: Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska i Politechnika Wrocławska.

Patronat honorowy objęli: Minister Edukacji i Nauki, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Wojewoda Podkarpacki i Podkarpacki Kurator Oświaty.

Patronaty naukowe sprawować będą Politechniki: Bydgoska, Częstochowska, Koszalińska, Łódzka, Opolska i Rzeszowska.

Patronaty techniczne obejmą Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa: Dolnośląska, Lubelska, Łódzka, Podkarpacka, Podlaska i Wielkopolska.

Patronat medialny zapewnia TVP 3 Rzeszów.

Aktualnie kilka Politechnik przyjmuje finalistów i laureatów Olimpiady z pominięciem procesu rekrutacji. Są to Politechniki: Białostocka, Bydgoska, Lubelska, Świętokrzyska, Opolska, Śląska, oraz Łódzka (od roku 2026/2027), Politechnika Częstochowska (od roku 2027/2028) i Politechnika Gdańska (od roku 2027/2028).