Dbamy, aby Powiat rozwijał się harmonijnie

Dbamy, aby Powiat rozwijał się harmonijnie

O zrealizowanych inwestycjach, potrzebach mieszkańców, a także o tym, co jeszcze w Powiecie Stalowowolskim zostało do zrobienia – rozmowa z Mariuszem Sołtysem, wicestarostą stalowowolskim.

 

– Jest Pan jednym z najbardziej doświadczonych samorządowców związanych z Powiatem Stalowowolskim – kończąca się kadencja jest już dla Pana 4. w roli radnego. Czy więc ostatnie lata Pana – jako samorządowca, w ogóle czymkolwiek zaskoczyły?

– Bez wahania mogę powiedzieć, iż mijająca kadencja była najtrudniejszą z jakąkolwiek dotychczas przyszło mi się zmierzyć. Pandemia na jej początku stworzyła wiele problemów w funkcjonowaniu powiatowych jednostek, szczególnie tych odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i opiekę społeczną. Szczęśliwie, dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników, udało się te problemy przezwyciężyć. W drugiej części kadencji wybuchła wojna w Ukrainie i związany z nią napływ uchodźców. Ponadto kwestia bezpieczeństwa mieszkańców również wymagała działań, które by to bezpieczeństwo zapewniły. 

– W rozmowie podsumowującej wcześniejszą kadencję, stwierdził Pan, że „Powiat Stalowowolski każdego roku zmienia się na lepsze”. Czy 5 lat później podtrzymuje Pan te słowa? Czy wciąż – jako samorząd, zmierzamy w dobrym kierunku?

– Zdecydowanie tak! Jak wspomniałem wcześniej pomimo trudnych okoliczności, miniona kadencja należała do rekordowych, jeżeli chodzi o powiatowe inwestycje! W skali kadencji do Powiatu trafiło 93 milionów złotych środków zewnętrznych, z różnych źródeł! To ogromna kwota i jestem przekonany, że nasze powiatowe inwestycje są zauważane przez wszystkich mieszkańców Powiatu, gdyż wraz ze starostą i zarządem Powiatu dbamy, aby Powiat rozwijał się harmonijnie, w każdej jego części.

– Które ze zrealizowanych w ostatnich 5 latach inwestycji uważa Pan za najważniejsze? I na jakie zadania, powiat powinien kłaść nacisk w kolejnej kadencji?

– Na pewno ważne są inwestycje drogowe. To m.in. one znalazły się w moim programie wyborczym a dzisiaj po 5 latach mogę śmiało stwierdzić: Tak, dotrzymałem słowa! Niezwykle ważne są również inwestycje w oświatę. Inwestycje w edukację młodych ludzi powinny znaleźć się w programie wyborczym każdego odpowiedzialnego komitetu wyborczego! Nie możemy również zapominać o nakładach jakie poczyniliśmy w Szpitalu Powiatowym. W trakcje ostatnich dwóch kadencji to aż 97 milionów złotych! To kwota która na wszystkich robi ogromne wrażenie, ale co najważniejsze przyczynia się do zapewnienia lepszej opieki medycznej wszystkim mieszkańcom Powiatu! 

– Jest Pan mocno zaangażowany w działania proekologiczne – to Pan był pomysłodawcą oraz inicjatorem wielu ciekawych i udanych inicjatyw, adresowanych bezpośrednio do mieszkańców, jak np. akcja „Drzewko za makulaturę” czy mającego już status wydarzenia o skali ogólnopolskiej , czyli „Forum Pszczelarskiego”. Z czego to wynika?

– Wynika to przede wszystkim z mojego przekonania o potrzebie organizacji tego typu działań. Ale powinny być to działania przemyślane, potrzebne środowisku, a przede wszystkim naszym mieszkańcom. Popularność choćby naszej powiatowej konferencji „Stalowa pszczoła nie istnieje” już na arenie krajowej przekonuje mnie do kontynuacji tego typu wydarzeń.

– W swojej pracy podkreśla Pan potrzebę działania na rzecz lokalnych społeczności. Można powiedzieć, że dostrzeganie i rozumienie ich potrzeb, to właśnie clou funkcjonowania samorządu…

– Tak! Dobry samorządowiec to samorządowiec funkcjonujący w oparciu o mądrość swoich wyborców. Ja staram się zawsze wsłuchiwać w potrzeby mieszkańców i je realizować. I pomagam na wielu płaszczyznach, tak by każda moja kadencja w roli samorządowca była kadencją, która pozostawi po sobie coś dobrego!

– Dużo udało się zrobić w ostatniej kadencji, ale wciąż są tematy, z którymi samorząd powiatowy musi się zmierzyć. Jakie zadania przed naszym powiatem na najbliższe lata i czy zamierza Pan kontynuować swoją pracę w samorządzie powiatowym?

– Zdecydowałem się ponownie poddać wyborczej weryfikacji! To od woli wyborców będzie zależało czy znajdę się w przyszłej Radzie Powiatu! Przed nami jeszcze wiele planów do realizacji. W przyszłej kadencji chciałbym postawić na kontynuację inwestycji drogowych, skierowanych na ochronę zdrowia, oświatowych. Ponadto większy nacisk chcę położyć na zaplanowanie i stworzenie powiatowych ścieżek rowerowych, tak by powstało kilkadziesiąt kilometrów traktów przyjaznych dla rowerzystów i sprzyjających turystyce rowerowej. Mamy wspaniałe tereny leśne które idealnie się do tego nadają! Na pewno będę dalszym orędownikiem wspierania straży pożarnych! Na strażaków można liczyć w każdej sytuacji i to często właśnie oni są pierwsi tam gdzie ludziom dzieje się krzywda! Takie są moje plany. Podchodzę do nich z ogromną pokorą, związaną z wyborami. I taka wyborczą pokorę zalecam wszystkim kandydatom, niezależnie od Komitetu wyborczego z jakiego zdecydowali się startować! Ja niezmiennie kandyduję z bezpartyjnego Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Mieszkańców.