Radni udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu

Radni udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu

17 Radnych było za, jedna osoba się wstrzymała – to wynik głosowania podczas sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego w dniu 26 czerwca 2024 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.

Jednym z punktów podejmowanych podczas sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego, była debata i rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Stalowowolskiego. Po jej zakończeniu i rozpatrzeniu tego dokumentu, radni głosowali w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu. Do głosowania uprawnionych było 21 radnych, 18 radnych było za, 1 przeciw, 2 było nieobecnych.

Ponadto, podczas sesji został przedstawiony stan wykonania budżetu za 2023 rok i odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu. W tym głosowaniu wzięło udział 18 radnych, 17 z nich było za, 1 radny wstrzymał się od głosu, 3 radnych było nieobecnych.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Stalowowolskiego Janusz Zarzeczny podziękował wszystkim za udzielone absolutorium.

– Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim radnym, zarówno kadencji poprzedniej, jak i tej obecnej. Myślę, że rada obecnej kadencji również będzie współpracowała z zarządem i będziemy mogli wspólnie podejmować uchwały dla dobra i rozwoju naszego powiatu. – mówił starosta Janusz Zarzeczny.