Dobre wyniki naszych maturzystów

Dobre wyniki naszych maturzystów

84,9 % maturzystów ze szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski z sukcesem zdało tegoroczny egzamin dojrzałości. To wynik nieco lepszy od średniej krajowej, która dla ogółu szkół wyniosła 84,1 %. Szczególnie dobrze spisali się nasi licealiści.

W skali całego kraju odsetek licealistów, którym udało się zdać maturę, wyniósł w tym roku 88,6 %, podczas gdy w naszych liceach egzamin dojrzałości zaliczyło ogółem 92,4 % uczniów. Rewelacyjnie spisali się zwłaszcza maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, którzy osiągnęli ogółem zdawalność na maturze na poziomie aż 97,3 %. – Wyniki zdawalności egzaminu maturalnego w liceach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski są o prawie 4 procent wyższe od średniej krajowej oraz o 2 procent wyższe od średniej wojewódzkiej. Mamy więc powody do zadowolenia, a młodzież ma najlepszy dowód na to, że warto wybierać nasze szkoły – komentuje Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Warto zaznaczyć, że jeśli chodzi o licea, powyżej średniej krajowej (88,6%) oraz średniej wojewódzkiej (90,4%), egzamin maturalny zdali również licealiści z Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, gdzie zdawalność wyniosła aż 93,3 %. Dobry wynik odnotowano również w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego, gdzie odsetek uczniów, którzy zdali maturę wyniósł 84,5 %.

W przypadku techników, średnia krajowa wyniosła 78,1 % zdawalności, a średnia wojewódzka 76,6 %. Spośród naszych szkół, wynik pokrywający się ze średnią krajową, czyli dokładnie 78,1%, uzyskali maturzyści z Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego. Jeśli chodzi o wyniki zdawalności maturzystów w pozostałych technikach, wygląda to następująco: ZS Nr 1 – 76 %, ZS Nr 2 – 75,3 %, CEZ – 75 %.

Do egzaminu maturalnego przystąpiło również 13 uczniów LO dla dorosłych, działającego w stalowowolskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Maturę udało się zdać 3 z nich, co stanowi 23,1 %.