Pracownicy i dane kontaktowe

Pracownicy i dane kontaktowe

Andrzej Winiarczyk
pokój nr 318
tel. 15 643 36 11
e-mail: geopow@stalowowolski.pl

Artur Gierak
Geodezja oraz orzecznictwo
w zakresie ewidencji gruntów i budynków
pokój nr 319
tel. 15 643 37 08
e-mail: geodezja@stalowowolski.pl, a.gierak@stalowowolski.pl

– Gmina Stalowa Wola
pokój nr 13
tel. 15 643 36 16
e-mail: e.dul@stalowowolski.pl, a.popielinska@stalowowolski.pl

– Gmina Bojanów, Gmina Pysznica
pokój nr 14
tel. 15 643 36 21
e-mail: j.grzywacz@stalowowolski.pl

– miasto Zaklików, Gmina Zaklików (obszar wiejski)
pokój nr 13
tel. 15 643 36 16
e-mail: a.merkiel@stalowowolski.pl

– Gmina Zaleszany Gmina Radomyśl nad Sanem
pokój nr 15
tel. 15 643 36 18
e-mail: d.duma@stalowowolski.pl

pokój nr 313, 319
tel. 15 643 37 08, 15 643 36 12
e-mail: geodezja2@stalowowolski.pl, geodezja@stalowowolski.pl

pokój nr 314
tel. 15 643 36 13
e-mail: d.krason@stalowowolski.pl, m.piedzio@stalowowolski.pl

pokój nr 317
tel. 15 643 36 19
e-mail: z.gawel@stalowowolski.pl

Kierownik
Tomasz Grobel

pokój nr 11
tel. 15 643 36 58
e-mail: t.grobel@stalowowolski.pl, podgikvii@stalowowolski.pl

pokój nr 9
tel. 15 643 36 10
e-mail: podgikix-2@stalowowolski.pl, podgikix-1@stalowowolski.pl

pokój nr 12
tel. 15 643 36 23
e-mail: podgikxi@stalowowolski.pl

pokój nr 2, 12
tel. 15 643 36 23, 15 643 36 24
e-mail: podgikviii-2@stalowowolski.pl, podgikviii-3@stalowowolski.pl

pokój nr 12
tel. 15 643 36 23
e-mail: podgikx@stalowowolski.pl