Zadania realizowane w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Zadania realizowane w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

  • Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków i klasyfikacji gleboznawczej
  • Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
  • Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa