Klauzula RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony www.stalowowolski.pl

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Stalowowolski, odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania serwisu stalowowolski.pl, siedziba: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, powiat@stalowowolski.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl
 3. Cele przetwarzania danych osobowych:
 • realizacja usług elektronicznych dla obywateli dostępnych w serwisie stalowowolski.pl;

Podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c)  Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), ustawa o informatyzacji podmiotów publicznych;

 • działania promocyjne;

Podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c)  Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), ustawa o samorządzie powiatowym;

 • udostępnianie informacji dla obywateli zgodnie ze wskazaniem w przepisach prawa;

Podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c)  Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);

 • obsługa administracyjna – zbieranie plików Cookies, zapytań https;

Podstawa prawna: wyrażenie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);

 1. Odbiorcy danych:
 • ZETO-Rzeszów Sp. z o.o. Al. Rejtana 55 35-326 Rzeszów (obsługa domeny, serwis);
 • Dane opublikowane na stronie stalowowolski.pl są jawne;
 1. Dane będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji eUsługi lub inicjatywy elektronicznej. 
 1. Ma Pan/i prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Dane są niezbędne, aby zrealizować usługę cyfrową udostępnioną w serwisie www.stalowowolski.pl. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.