Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

19. 04. 12

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.

Nieruchomość położona jest przy ul. Hutniczej 12 w Stalowej Woli, jest częściowo zalesiona i zabudowana. Na działce znajdują się trzy boiska sportowe o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość ma dostęp do uzbrojenia technicznego w instalację elektryczną i wodną, a także dostęp do publicznych ciągów komunikacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu