Otwarty konkurs ofert na działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego i przeznacza kwotę 34 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Specyfikacja szczegółowa otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Termin składania ofert upływa 15 marca 2021 roku.