Powiatowa Rada Rynku Pracy rozpoczęła nową kadencję

Powiatowa Rada Rynku Pracy rozpoczęła nową kadencję

Powiatowa Rada Rynku Pracy działająca w Powiecie Stalowowolskim rozpoczęła nową kadencję. Starosta Janusz Zarzeczny wręczył nominacje jej członkom.

Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się w dniu 19 lutego 2021 r. w stalowowolskim Starostwie Powiatowym, członkowie rady wybrali kierownictwo. Przewodniczącym został wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys, zaś funkcję wiceprzewodniczącego powierzono Antoniemu Kłosowskiemu, starszemu Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Stalowej Woli.

Przypomnijmy, że Powiatowe Rady Rynku Pracy powoływane są na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rada to organ opiniodawczo-doradczy starosty w sprawach polityki rynku pracy. W jej skład wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

W skład stalowowolskiej Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą: Mariusz Sołtys (przewodniczący), Antoni Kłosowski (wiceprzewodniczący), Andrzej Gargaś, Grzegorz Janiec, Małgorzata Kobylarz, Stanisław Sobieraj, Henryk Szostak, Czesław Tarnowski, Janusz Turko, Eliza Walicha oraz Damian Zakrzewski. Członkowie rady pełnią funkcje społecznie, czyli nie pobierają za to wynagrodzenia.

Zofia Zielińska – Nędzyńska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli, przedstawiła informacje na temat sytuacji na rynku pracy. Na koniec stycznia 2021 r. w powiecie stalowowolskim było 2 875 bezrobotnych osób, stopa bezrobocia na koniec 2020 roku wynosiła 6,2 proc. (Podkarpacie – 9,1 proc, Polska – 6,2 proc). W styczniu tego roku wpłynęło do urzędu 61 nowych ofert pracy.