Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła nabór zgłoszeń do „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP”.

Celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach społecznym, kulturalnym i edukacyjnym oraz prezentacja i promocja aktywności KGW w zakresie:
 – działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
– kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności
rękodzielniczej,
– przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
– wojewódzkiego
– ogólnopolskiego

Uczestnikami konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Warunkiem udziału w konkursie jest min. 2-letnia (na dzień zgłoszenia), udokumentowana działalność, obejmująca okres funkcjonowania koła przed datą jego rejestracji w Krajowym Rejestrze KGW prowadzonym przez ARiMR.

Zgłoszenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać w terminie do 23 marca 2021 r. wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl

Zgłoszenie musi zawierać:
– poprawnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową,
– potwierdzenie wpisu koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,
– krótki amatorski materiał audiowizualny (film) przygotowany i nagrany przez koło, za pomocą którego przedstawi ono w dowolny sposób swoją działalność.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej: https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw
W przypadku pytań można kontaktować się  poprzez adres e-mail: konkurs.KGW@prezydent.pl

Termin ogłoszenia wyników etapu wojewódzkiego planowany jest na maj 2021 r. poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP.