Projekt OSP Firebag dla strażaków - ochotników

Projekt OSP Firebag dla strażaków - ochotników

Fundacja JAGODA zaprasza do udziału w naborze wniosków II edycji Projektu OSP Firebag. Projekt skierowany jest do wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całej Polski.

Nabór wniosków prowadzony jest od 19 kwietnia 2021 do 30 kwietnia 2021 roku wyłącznie w formie elektronicznej. Zgłoszenia przyjmowane będą od Prezesów Jednostek OSP. W kwalifikacji zgłoszeń do projektu nie będą stosowane kryteria punktacji. Kryteria punktacji stosowane będą wyłącznie przy rozliczaniu projektu.

Jednostki OSP, które osiągną 3 najwyższe wyniki otrzymają w ramach projektu dodatkowe granty od Organizatora. Grant I stopnia: voucher na zakupy dowolnego wyposażenia w sklepie pożarniczym o wartości 3000,00 PLN                Grant II stopnia: voucher na zakupy dowolnego wyposażenia w sklepie pożarniczym o wartości 1000,00 PLN              Grant III stopnia: voucher na zakupy dowolnego wyposażenia w sklepie pożarniczym o wartości 500,00 PLN

Pełna dokumentacja zgłoszenia wraz z regulaminem znajduje się na stronie https://www.fundacja-jagoda.pl/2-edycja-kampanii-osp-firebag/