Portal www.stalowowolski.pl przyjazny osobom niepełnosprawnym

Portal www.stalowowolski.pl przyjazny osobom niepełnosprawnym

Możliwość połączenia na żywo z tłumaczem języka migowego bezpośrednio w urzędzie, a także opcja w postaci głośnego czytania wszystkich tekstów na stronie internetowej Powiatu Stalowowolskiego – to udogodnienia, jakie przygotowaliśmy na naszej www dla użytkowników z niepełnosprawnościami.

– Na początku roku uruchomiliśmy nową stronę internetową Powiatu Stalowowolskiego. Od razu założyliśmy, że będzie spełniała wymogi ustawy o  dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ale na tym nie poprzestaliśmy, chcieliśmy ją w jak największym stopniu dopasować do potrzeb niepełnosprawnych użytkowników, dlatego zastosowaliśmy szereg dodatkowych rozwiązań, sprzyjających zarówno osobom z dysfunkcjami wzroku, jak i słuchu – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

I tak, rozwijając znajdującą się z prawej strony ikonkę z piktogramem osoby niepełnosprawnej otrzymamy m.in. możliwość: zwiększenia tekstu, ustawienia wysokiego kontrastu lub negatywnego kontrastu, a także zwiększenia czytelności czcionki. Ponadto przy każdym artykule na stronie www.stalowowolski.pl znajduje się ikonka ze znakiem głośnika, tzw. czytacz, po kliknięciu której, można odsłuchać tekstu czytanego przez lektora.

Ale to nie wszystko. Dzięki współpracy Powiatu Stalowowolskiego z Polskim Związkiem Głuchych, została podpisana umowa na usługę tłumacza on-line. By z niej skorzystać, wystarczy na stronie www.stalowowolski.pl kliknąć w piktogram z dłońmi, znajdujący się pod wspomnianym wcześniej piktogramem osoby niepełnosprawnej. W ten sposób użytkownik zostanie przekierowany na stronę Oddziału Mazowieckiego PZG i otrzyma możliwość skorzystania z systemu przeznaczonego dla osób niesłyszących. Każda z nich, która przyjdzie do urzędu, będzie miała możliwość w obecności pracownika Starostwa Powiatowego bezpośredniego połącznia się z tłumaczem migowym i załatwienia sprawy. Jest do tego specjalnie wydzielone stanowisko w pokoju nr 103 na I piętrze budynku.

Dodatkowo, w ten sam sposób – przez połączenie ze strony www.stalowowolski.pl z Polskim Związkiem Głuchych, osoba niesłysząca może wcześniej umówić się za pośrednictwem tłumacza na wizytę w urzędzie, w konkretnym terminie. A później – już na miejscu, również przy udziale tłumacza języka migowego, załatwić niezbędne formalności. Funkcja ta jest dostępna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00, do końca pracy urzędu.