„Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

„Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

Zmiana systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz zwiększenie szans na ich niezależne życie – to główny cel projektu realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z innymi podmiotami.

W ramach projektu przygotowywane są propozycje zmian istniejących rozwiązań i propozycje nowych instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Na przykład zostaną wypracowane standardy działania warsztatów terapii zajęciowej oraz asystencji osobistej.

Od kwietnia 2021 r. realizatorzy projektu będą pracować nad propozycją instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i potrzebnych zmian w systemie. Jesienią w całej Polsce przeprowadzone zostaną konsultacje proponowanych rozwiązań. Potem przez prawie rok testowane będą zaproponowane instrumenty w ramach pilotażu. Na zakończenie projektu zostaną przygotowane projekty aktów prawnych, które wdrożą proponowane rozwiązania.

W projekcie mogą wypowiedzieć się osoby z niepełnosprawnościami. Każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej.

http://wlaczeniespoleczne.pl

Na tej stronie można również znaleźć więcej informacji o projekcie i aktualnych działaniach.