Będzie próba systemów alarmowych

Będzie próba systemów alarmowych

18 listopada 2021 r. na terenie województwa podkarpackiego zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania.

Trening będzie elementem ogólnokrajowych ćwiczeń Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pk. ,,PATROL – 21”. W związku z tym zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie całego województwa. W trakcie włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane 2 sygnały:

  • o godz. 11.00 – akustyczny sygnał alarmowy – ,,ogłoszenie alarmu”,
  • o godz. 11.15 – akustyczny sygnał alarmowy – ,,odwołanie alarmu”.

Do udziału w treningu włączone  są  centra zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli wojewódzkiego systemu zarządzania i ochrony ludności oraz komórki organizacyjne urzędów gmin właściwych w sprawach zarządzania, a także zespoły robocze Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej   w Stalowej Woli.

Gminne ( Miejskie) Centra Zarządzania Kryzysowego aktywują procedurę fizycznego uruchomienia systemów alarmowych na terenie powiatów po otrzymaniu z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Stalowej Woli stosownego komunikatu alarmowego, przekazanego w radiowej sieci zarządzania Starosty Stalowowolskiego oraz pocztą elektroniczną.