Jedyna taka placówka w Powiecie Stalowowolskim

Jedyna taka placówka w Powiecie Stalowowolskim

Dom Pomocy Społecznej w Irenie w gminie Zaklików odwiedził starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny. Jest to jedyna placówka dla psychicznie chorych kobiet na terenie powiatu stalowowolskiego.   

Starosta odwiedził mieszkanki z w poszczególnych budynkach – składających się na cały kompleks zabudowań  –  czyli w Domu św. Józefa, Domu Dobrego Pasterza i Domu Matki Miłosierdzia, a także spotkał się z pracownikami. Podczas spotkania, dyrektor domu siostra Grażyna Swoboda w imieniu całej placówki wyraziła wdzięczność i podziękowała staroście za bardzo dobrą współpracę z władzami Powiatu Stalowowolskiego.

Dom prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Zgromadzenie prowadząc placówkę realizuje zadania zlecone przez powiat, który rokrocznie przekazuje dotacje na jego  prowadzenie.  

DPS jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla kobiet chorych psychicznie i umysłowo upośledzonych. Jest tam 80 miejsc. Obecnie wszystkie są zajęte, a nawet jest kilka osób oczekujących.

Mieszkanki mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną, pielęgnacyjną oraz terapeutyczną i rehabilitacyjną. Siostry podchodzą do każdej z podopiecznych według indywidualnego planu wsparcia. Dlatego też, różne zajęcia, a także opieka duchowa sprawiają, że mieszkanki w tym domu odnajdują akceptację, konkretną pomoc i opiekę

Rozpiętość wiekowa pań tu przebywających jest duża, bo najmłodsza ma 18 lat, a najstarsza 90 lat. Pochodzą one z różnych powiatów, nie tylko stalowowolskiego, ale też m.in. dębickiego, jarosławskiego, rzeszowskiego, lubelskiego, mieleckiego, niżańskiego, przemyskiego, ostrowieckiego, sanockiego, tarnobrzeskiego.