Będą opryski w lasach

Będą opryski w lasach

Nadleśnictwo Janów Lubelski zawiadamia o planowanym wykonaniu chemicznego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych wykazujących zagrażającą trwałość lasu obecnością osnui gwiaździstej na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Janów Lubelski,   położonych na terenie Gminy Pysznica na obszarze o powierzchni 75 ha.

Lokalizacja zabiegu:

Leśnictwo Kruszyna, obręb Lipa, numery oddz. 213, 214, 215 Gmina Pysznica, obręb ewidencyjny Jastkowice działki o numerach ewidencyjnych: 4099, 4100, 4101.

Zabieg chemiczny zostanie wykonany z użyciem preparatu Mospilan 20 SP i środka pomocniczego (adiuwanta) Ikar 95 EC w dawkach zgodnych z etykietą i instrukcją użycia.

W związku z powyższym podczas wykonywania zabiegu i w ciągu 24 godzin po jego zakończeniu, w strefie zagrożonej (teren bezpośrednio objęty opryskiem oraz pas w odległości 500 m od jego granic) należy zachować środki ostrożności tj. nie przebywać (lub niezwłocznie wycofać się z zagrożonego terenu) oraz nie pozostawiać na przyległych do pól zabiegowych pastwiskach i wybiegach bydła i innych zwierząt gospodarskich. Przez okres 14 dni od wykonania zabiegu należy powstrzymać się od zbioru runa leśnego, wykaszania i wypasu traw oraz pojenia zwierząt gospodarskich ze zbiorników o otwartym lustrze wody typu stawy, sadzawki itp. Na granicy lasu objętego zakazem wstępu, a w szczególności przy drogach prowadzących do lasu zostaną przez Nadleśnictwo Janów Lubelski umieszczone tablice ostrzegawcze z informacją o terminie zakazu wstępu na pole zabiegowe.

Oprysk będzie wykonywany w okresie od 12 do 31 maja 2022 r. w zależności od warunków pogodowych. Czas trwania zabiegu to jeden dzień (1 do 2 godzin) w trakcie jednego nalotu samolotowego w godzinach porannych lub wieczornych.