Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej “INTEGRACJA” ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) z siedzibą w Stalowej Woli.

SOWiIK to wyjątkowa instytucja – jest czynna całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Z pomocy ośrodka mogą bezpłatnie korzystać mieszkańcy powiatu stalowowolskiego, którzy zostali dotknięci np.:

– przemocą domową,

– kryzysem małżeńskim,

– konfliktem rodzinnym,

– utratą, żałobą,

– zdarzeniem losowym (np. wypadkiem komunikacyjnym, doświadczeniem przestępstwa),

– problemem samobójstwa,

– trudnościami wychowawczymi,

– bezradnością, długotrwałą chorobą,

– innymi sytuacjami zagrażającymi życiu i zdrowiu.

W ośrodku można otrzymać pomoc psychologiczną oraz prawną. Innym z zadań Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej jest prowadzenie hostelu, służącemu zabezpieczeniu całodobowemu osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, a ich rodzina nie jest w stanie udzielić im schronienia i ochrony. Zadania hostelu dotyczą osób będących mieszkańcami powiatu stalowowolskiego doświadczających przemocy, ofiar pożarów, powodzi, katastrof budowlanych i innych zdarzeń uniemożliwiających pozostawanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Pobyt w hostelu jest bezpłatny oraz czasowy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosi on 3 miesiące.

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej “INTEGRACJA”, które prowadzi ośrodek, ogłosiło konkurs na dyrektora. Szczegóły na ten temat pod linkiem:

http://www.sowiik.pl/aktualnosci/a/-1