Oferta realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Oferta realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Informujemy, że Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Stalowej Woli złożył ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej” oraz “Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Licealiady” w dniach od 2 października do 20 grudnia 2023 r. na podstawie Art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacja Powiatowych Imprez Sportowych Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Stalowej Woli.

Organizacja Powiatowych Imprez Sportowych Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w ramach Licealiady – Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Stalowej Woli.