Konkurs na nieodpłatną pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie i edukację prawną

Konkurs na nieodpłatną pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie i edukację prawną

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2024 r.

Lp.  

Rodzaj zadania

Wysokość środków przeznaczonych przez powiat na realizację zadania  

Termin realizacji zadania

 

1.

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną na terenie powiatu stalowowolskiego.  

68 245,32 zł

 

od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

 

2.

Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie powiatu stalowowolskiego.  

68 245,32 zł

 

od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

 

UCHWAŁA NR 266/1755/2023 ZARZĄDU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2024 r.