Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy w komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy w komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza nabór kandydatów do pracy w Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2024 r.

Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do pracy w Komisji