Przebudowa drogi powiatowej z Pysznicy do Kłyżowa zakończona

Przebudowa drogi powiatowej z Pysznicy do Kłyżowa zakończona

Dobiegła końca jedna z największych inwestycji drogowych Powiatu Stalowowolskiego w ostatnich latach – przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa na odcinku od Kłyżowa do Pysznicy. Zadanie to kosztowało ponad 14,1 mln zł!

12 stycznia odbyła się konferencja prasowa podsumowująca tę tak ważną nie tylko dla gminy Pysznica, ale i dla całego powiatu inwestycję. Wzięli w niej udział: starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys, poseł na Sejm RP Rafała Weber, a także wójt gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz oraz jego zastępca – Witold Pietroniec.

Zakres wykonanych prac jest bardzo duży, a przebudowany odcinek drogi ma aż 5 438 m długości.

W ramach projektu została rozebrana istniejąca nawierzchnia jezdni wraz z podbudową i wykonano nowe warstwy konstrukcyjne jezdni. Wzdłuż krawędzi jezdni po jednej stronie zostało wykonane pobocze szerokości 1 m o nawierzchni z kruszywa łamanego, za którym znajduje się istniejąca ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. Natomiast po drugiej stronie został wykonany rów ziemny umocniony płytami prefabrykowanymi ażurowymi, za rowem chodnik z kostki brukowej szerokości 1,5 m na długości 1 760 m.  W ramach projektu zostało też wykonane oznakowanie poziome i pionowe.

Całkowita wartość zadania to 14 mln 130 tys. zł, z czego aż 11,2 mln zł wyniosło dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Pozostałą kwotę pokryto z budżetu Powiat Stalowowolskiego oraz Gminy Pysznica.

– Bardzo dziękuję posłowi Rafałowi Weberowi, który jeszcze jako wiceminister infrastruktury skutecznie zabiegał o dofinansowanie naszych inwestycji drogowych. Tak było i w tym przypadku – ogromne dofinansowanie do tej inwestycji na poziomie ponad 11 mln zł, to jego zasługa, za co dzisiaj serdecznie dziękujemy – mówił starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Jak również zauważył starosta Janusz Zarzeczny, przebudowana droga, to główna arteria gminy Pysznica. W tej kadencji, zostały przebudowane też już jej pozostałe fragmenty – odcinki w miejscowościach Pysznica oraz Jastkowice – włącznie z mostem na rzece Bukowa.

– Pozostał nam jeszcze do zrobienia już tylko ostatni odcinek – w miejscowości Brandwica. W sumie, w kończącej się kadencji wydaliśmy na inwestycje w tę drogę około 35 mln zł – stwierdził starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.