Trzy duże inwestycje drogowe powiatu

Trzy duże inwestycje drogowe powiatu

Przebudowa ulicy Ogrodowej, odcinka ulicy Komisji Edukacji Narodowej, a także remont mostu na Sanie w ciągu ulicy Czarnieckiego – to trzy duże inwestycje drogowe, które wkrótce będą realizowane przez Powiat Stalowowolski. Całkowita wartość tych zadań to ponad 13,2 mln zł.

Umowy z wykonawcami inwestycji starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz wicestarosta Mariusz Sołtys podpisali w dniu 29 kwietnia.

– To trzy duże i ważne zadania. Cieszę się że zaczynamy ich realizację, tym bardziej, że otrzymaliśmy na nie znaczne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Mówimy tu o kwocie aż 11,4 mln zł. To ponad 86 procent wartości tych 3 inwestycji – mówi starosta Janusz Zarzeczny.

Najkosztowniejszym z tych zadań będzie remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego. Jego wartość to ponad 6 mln zł i będzie ono kontynuacją remontu, jaki na części obiektu wykonano w roku ubiegłym. Teraz czas na kolejną – inwestycja będzie polegała na rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, wymianie urządzeń dylatacyjnych, wymianie izolacji płyty pomostu, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników, wymianie elementów odwodnienia, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego oraz niezbędnych robót towarzyszących. Wykonawcą tej inwestycji będzie firma B2 Sp. z o. o. z Warszawy.

Kolejna z wymienionych inwestycji, to przebudowa drogi powiatowej nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i przebudowę drogi nr 2601R na odcinku o dł. ok 212 m., od skrzyżowania z Alejami Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego. W ramach zadania zostanie opracowany projekt budowlany i zostanie przebudowana droga tj. zostaną wykonane nowe warstwy konstrukcji jezdni, przebudowa chodników, budowa ścieżek rowerowych, oznakowanie poziome i pionowe, roboty wykończeniowe, likwidacja kolizji z istniejącymi sieciami, przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego oraz niezbędne roboty towarzyszące. Wartość tej inwestycji to ponad 4,88 mln zł, a jej wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego M-Via z Niska.

Ostatnim z pakietu 3 zadań, na które właśnie podpisano umowy, jest przebudowa drogi powiatowej nr 1018R Agatówka-Stalowa Wola, czyli ul. Ogrodowa. Inwestycja będzie polegała na przebudowie drogi na odcinku o długości ok. 345 m. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni jezdni i chodników, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz niezbędnych robót towarzyszących. Wartość tej inwestycji to ponad 1,96 mln zł, a jej wykonawcą będzie konsorcjum firm, którego liderem jest PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika.