Za nami pierwsza sesja nowej Rady Powiatu Stalowowolskiego

Za nami pierwsza sesja nowej Rady Powiatu Stalowowolskiego

Pierwsza sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego w kadencji 2024-2029 odbyła się w dniu 6 maja. Podczas obrad wyłoniono władze powiatu – na czele Zarządu, czyli starostą stalowowolskim pozostał Janusz Zarzeczny, natomiast pracami Rady nadal będzie kierował przewodniczący Ryszard Andres.

W „odchudzonej” decyzją wojewody, bo już nie 23-osobowej, tylko 21-osobowej Radzie Powiatu Stalowowolskiego, zaszły spore zmiany – decyzją wyborców wymieniona została praktycznie połowa jej składu. Natomiast sami radni, którzy spośród siebie wybierali prezydium oraz zarząd, postawili na sprawdzonych i doświadczonych samorządowców.

I tak, pracom Rady Powiatu Stalowowolskiego po raz kolejny będzie przewodniczył Ryszard Andres, który jest jedynym radnym pracującym nieprzerwanie w Radzie Powiatu od 1998 roku, czyli od początku funkcjonowania powiatów po reformie administracyjnej kraju. Jego zastępcami zostali natomiast Wojciech Chodorek (po raz kolejny) oraz Paulina Miśko – była radna miejska.

Na czele Zarządu Powiatu pozostał Janusz Zarzeczny. To również bardzo doświadczony samorządowiec, dla którego będzie to już 3. kadencja w roli starosty stalowowolskiego. – Dziękuję radnym za zaufanie. Obiecuję dobrą współpracę oraz merytoryczne działania. Życzę nam wszystkim udanej kadencji, tak aby nasz powiat nadal się rozwijał – stwierdził starosta Zarzeczny.

Wicestarostą stalowowolskim został natomiast Stanisław Sobieraj – przewodniczący Rady Miejskiej Stalowej Woli w dwóch ostatnich kadencjach. – Jest spoza rady, ale może być wicestarostą. To doświadczony samorządowiec – uzasadnił starosta Zarzeczny. – Cieszę się z zaufania, jakim mnie państwo obdarzyliście. Kierując przez dwie kadencje obradami Rady Miejskiej nauczyłem się, że zgoda buduje. I tego się trzymajmy – mówił nowy wicestarosta Stanisław Sobieraj. Gratulacje dla niego i nowych władz powiatu oraz podziękowania dla pracowników Starostwa Powiatowego za współpracę złożył natomiast dotychczasowy wicestarosta – Mariusz Sołtys.

Obok starosty Zarzecznego i wicestarosty Sobieraja, skład Zarządu Powiatu Stalowowolskiego uzupełnili jeszcze radni: Aldona Bilska-Kokosińska, Zofia Ciesielska-Grella oraz Grzegorz Idec.