Do 31 stycznia trwa nabór wniosków na przyznanie nagród w kulturze i w sporcie

Do 31 stycznia trwa nabór wniosków na przyznanie nagród w kulturze i w sporcie

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza nabór wniosków na przyznanie nagród Powiatu Stalowowolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu za rok 2023. Wnioski można składać do 31 stycznia 2024 r.

Wniosek o przyznanie nagrody (wypełniony na komputerze), czy to w sferze kultury bądź sportu,  należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15, w terminie do 31 stycznia 2024 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody. 

Informacja o przyznanych nagrodach zostanie podana do publicznej wiadomości  na stronie internetowej Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Regulaminy określające szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu oraz wnioski o ich przyznanie poniżej.

 

Wniosek i regulamin określający szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród Powiatu Stalowowolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wniosek i regulamin określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród sportowych i wyróżnień Powiatu Stalowowolskiego dla osób fizycznych za uzyskanie wybitnych wyników sportowych oraz za szczególne osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej.