Trwa kwalifikacja wojskowa w Powiecie Stalowowolskim

Trwa kwalifikacja wojskowa w Powiecie Stalowowolskim

1 lutego 2024 r. rozpoczęła pracę  komisja kwalifikacyjna, przed którą stają nie tylko mężczyźni, ale też i kobiety. Zakończenie jej prac jest planowane na 6 marca.

– To jest coroczna akcja , która odbywa się początkiem roku. Musimy mieć bazę młodych ludzi, zarówno kobiet jak i mężczyzn – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski. To właśnie starosta na terenie powiatu odpowiada za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja przeprowadzana jest w budynku Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli.  Komisja kwalifikacyjna obejmuje zasięgiem działania Powiat Stalowowolski tj.: miasto Stalowa Wola, miasto i gminę Zaklików i gminy: Bojanów, Zaleszany, Pysznica, Radomyśl nad Sanem.

W tym roku, rocznikiem podstawowym są osoby urodzone w 2005 roku, jest to  498 mężczyzn z tego rocznika oraz 221 starszych oraz 40 kobiet. Czyli w sumie 759 osób.

– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawa o obronie Ojczyzny, nakładają obowiązek wezwania młodych ludzi, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat do stawienia się przed komisją, celem ustalenia ich zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej. Taka kwalifikacja organizowana jest co roku – informuje mjr Krzysztof Jasiński, szef wydziału Rekrutacji i Promocji, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku.