Nagroda dla PINB

Nagroda dla PINB

Marian Pędlowski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli otrzymał podziękowanie z okazji jubileuszu 25-lecia organów nadzoru budowlanego – Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

To specjalne podziękowanie, w postaci odznaczenia i dyplomu, za umacnianie struktur nadzoru budowlanego i osobiste zaangażowanie w pracę, zostało przyznane przez Dorotę Cabańską, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Warto zaznaczyć, że stalowowolski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest zaledwie 1 z 3 szefów (na 25) PINB na Podkarpaciu, który otrzymał opisane odznaczenie.