Oferta na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Informujemy, że Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Stalowej Woli złożył ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk…