Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Agnieszka Kolba
pokój nr 312
tel. 15 643 36 60

e-mail: rzecznik@stalowowolski.pl

 

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Aby złożyć reklamację do sprzedawcy, można skorzystać z jednego z formularzy reklamacyjnych, wybierając właściwe żądanie reklamacyjne (wymiana/naprawa, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy). Trzeba pamiętać, że zwrotu pieniędzy możemy żądać jedynie wtedy, gdy wada jest istotna. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do naszej reklamacji. Jeżeli domagaliśmy się naprawy, wymiany lub obniżenia ceny towaru, a sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na naszą reklamację w terminie 14 dni, oznacza to, że reklamacja została uznana za zasadną. Domniemanie uwzględnienia reklamacji nie obowiązuje w przypadku odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy za zakupiony towar.

W przypadku dokonania zakupu poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na pokazie handlowym) lub na odległość (np. w sklepie internetowym), przysługuje nam tzw. “prawo do namysłu.” W terminie 14 dni możemy od takiej umowy odstąpić bez podania przyczyny, domagając się zwrotu zapłaconej za towar. Aby odstąpić od umowy, należy wysłać do sprzedawcy stosowne oświadczenie – można skorzystać z odpowiednich formularzy poniżej, Po wysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, należy w terminie 14 dni odesłać zakupione towary. Trzeba pamiętać, że koszty związane z odesłaniem towaru obciążają konsumenta.

W przypadku, gdy zawarliśmy umowę o dostawę energii elektrycznej lub paliwa gazowego poza lokalem przedsiębiorstwa (np. przedstawiciel dostawcy przyszedł do nas do domu), mamy 14 dni na wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od takiej umowy. W tym celu można skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza. Należy pamiętać, że uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli zawieramy umowę w siedzibie przedsiębiorcy.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Stalowej Woli udziela porad wyłącznie konsumentom będącym mieszkańcami powiatu stalowowolskiego. Zgodnie z art.  221 Kodeksu Cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego. W celu złożenia wniosku do Rzecznika, można skorzystać z formularza poniżej. Do wniosku należy załączyć kopie wszystkich dokumentów dotyczących sporu z przedsiębiorcą.

Rzecznik Finansowy
https://rf.gov.pl/
Centrum Informacji Konsumenckiej
https://cik.uke.gov.pl/
Urząd Regulacji Energetyki
https://www.ure.gov.pl/pl
Urząd Transportu Kolejowego
https://www.utk.gov.pl/
Komisja Ochrony Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
https://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera
Europejskie Centrum Konsumenckie
https://konsument.gov.pl/