Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Piotr Dąbrowski

pokój nr 312
tel. 15 643 36 60

e-mail: rzecznik@stalowowolski.pl

 

Pod adresem:

https://stalowowolski.pl/powiatowy-rzecznik-konsumentow/ znajdują się podstawowe informacje dotyczące spraw konsumenckich, formularze dotyczące reklamacji i odstąpienia od umowy oraz przydatne linki.

Porady w sprawach konsumenckich można uzyskać za pośrednictwem infolinii konsumenckiej: 801 440 220 lub  22 290 89 16 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00 (opłata wg taryfy operatora).

W sprawach pilnych, w których istnieje ryzyko upływu terminu do dokonania określonej czynności lub przedawnienia roszczenia, osobom uprawnionym przysługuje możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 15 643 36 56, e-mailem: pomocprawna@stalowowolski.pl lub przy pomocy formularza internetowego: https://bip.stalowowolski.pl/Zapisy_on-line