Komunikat w sprawie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

Komunikat w sprawie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

W Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w zakresie: rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, wydawania i uzupełniania profilu kandydata na kierowcę oraz innych dokumentów komunikacyjnych, wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, map ewidencyjnych i zasadniczych, poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów, spraw architektoniczno-budowlanych oraz ochrony środowiska i leśnictwa. Skorzystać również można z usług Kancelarii Ogólnej.

Strefy dostępne dla bezpośredniej obsługi interesantów obejmują:
1)    parter budynku w zakresie wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, map ewidencyjnych i zasadniczych (pokój nr 9),
2)    parter budynku w zakresie strefy obsługi klienta,
3)    pokój nr 3 w zakresie załatwiania spraw architektoniczno – budowlanych, ochrony środowiska i leśnictwa oraz innych spraw wymagających bezpośredniej obsługi interesantów,
4)    Kancelarię Ogólną (pokój nr 10),
5)    drugie i trzecie piętro budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
w zakresie załatwiania spraw:
a)    rejestracji pojazdów, praw jazdy oraz innych dokumentów komunikacyjnych (pokoje nr 211, 209, 212),
b)    transportu, organizacji ruchu oraz nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów oraz Ośrodkami Szkolenia Kierowców (pokój 210);
6)    pokój nr 312 w zakresie poradnictwa konsumenckiego i ochrony konsumentów;

W innych sprawach należy kontaktować się z pracownikami Starostwa Powiatowego za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz poprzez platformę ePUAP (skrytka: /5nux6c28xs/SkrytkaESP).

Uwaga!
Bezpośrednia obsługa klientów urzędu we wszystkich sprawach z zakresu działania Wydziału Komunikacji odbywa się jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu w systemie internetowej rezerwacji za pośrednictwem strony https://kolejka.stalowowolski.pl

Reżim sanitarny

Przypominamy, że klienci przebywający na terenie budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. Zaleca się dezynfekcję rąk po wejściu do budynku urzędu lub zakładanie rękawiczek jednorazowych.

Przypominamy, że gotowe druki są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.