Czas na matury

Czas na matury

Dokładnie 730 absolwentów ukończyło w tym roku szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Stalowowolski. 653 z nich przystąpiło do egzaminu maturalnego.

Maj, to tradycyjnie ten miesiąc, w którym absolwenci szkół ponadpodstawowych podchodzą do egzaminu dojrzałości. Na początek – 4 maja, maturzyści muszą się zmierzyć z egzaminem pisemnym z języka polskiego.

W tym roku, w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski do egzaminu maturalnego przystąpiło w sumie 653 uczniów, z czego aż 637 z nich, to uczniowie szkół młodzieżowych, a 16 osób, to absolwenci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, czyli szkoły dla dorosłych.

Jak zwykle, najwięcej osób zdaje maturę w Zespole Szkół Ogólnokształcących – 219 uczniów (wszyscy w liceum), kolejnych 137 podjęło egzamin w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki (118 w technikum i 19 w LO), a 103 w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego (61 w LO oraz 42 w technikum). Oprócz tego, do matury przystąpiło jeszcze 96 absolwentów Centrum Edukacji Zawodowej (wszyscy w technikum) oraz 82 absolwentów Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego (również wszyscy w technikum).

W szkołach prowadzonych przez powiat, największą grupę wśród maturzystów stanowią uczniowie techników – łącznie to 338 osób, podczas gdy do egzaminu dojrzałości przystąpiło ogółem 299 licealistów ze szkół młodzieżowych oraz 16 licealistów ze szkoły dla dorosłych.

Wszystkim życzymy powodzenia!