Kierowco, noga z gazu!

Kierowco, noga z gazu!

Zbliżają się wakacje, wkrótce wyruszymy z rodzinami na urlopy. Dlatego apelujemy: jedźmy bezpiecznie i nie za szybko. Zwłaszcza, że lawinowo przybywa zatrzymanych praw jazdy tym kierowcom, którzy w terenie zabudowanym przekroczyli prędkość o więcej niż 50 km/h.

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, jeśli kierowca przekroczy prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, w czasie kontroli drogowej policjant zatrzymuje mu prawo jazdy, a następnie właściwy starosta wydaje decyzję administracyjną w tej sprawie.

– Ustawa o kierujących pojazdami stanowi, że w takiej sytuacji starosta ma obowiązek zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy, a decyzja ta winna mieć nadany rygor natychmiastowej wykonalności – mówi Grzegorz Ruszak, naczelnik Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

I niestety, takich przypadków – jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji, z roku na rok przybywa. Potwierdzają to również dane z Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli: o ile przez cały 2020 rok prawo jazdy za to przekroczenie straciło łącznie 106 kierowców z powiatu stalowowolskiego, to w 2021 roku liczba odebranych dokumentów za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, dobiła w naszym powiecie już do 77. A mamy przecież dopiero początek czerwca.

Kierowcy lubiący zbyt szybką jazdę powinni mieć na uwadze, że o ile w przypadku opisywanego przekroczenia za pierwszym razem zatrzymuje się prawo jazdy na 3 miesiące, to jeżeli w tym okresie kierowca prowadzi auto i zostanie zatrzymany, okres ten zostanie przedłużony do 6 miesięcy. Natomiast kolejna “wpadka” w trakcie 6-miesięcznego zatrzymania zakończy się cofnięciem uprawnień i koniecznością ponownego zdawania egzaminu.