Wypisy z rejestru gruntów, mapy i inne dokumenty geodezyjne zamówisz za pomocą e–usług

Wypisy z rejestru gruntów, mapy i inne dokumenty geodezyjne zamówisz za pomocą e–usług

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli informuje, że za pomocą e-usług świadczonych przy użyciu platformy Geoportal 2 Powiatu Stalowowolskiego można zamówić mapę ewidencyjną, mapę zasadniczą, wyrys i wypis z rejestru gruntów, oraz inne materiały zasobu bez konieczności osobistego przychodzenia do urzędu.

Zamówione materiały po ich przygotowaniu będą przesłane w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub będzie możliwy odbiór osobisty.

Zakładki do poszczególnych e-usług znajdują się na stronie internetowej Powiatu Stalowowolskiego w zakładce „Geodezja i Gospodarka nieruchomościami”.

 

Do złożenia wniosku na materiały zawierające dane osobowe (np. wypis z ewidencji gruntów i budynków) konieczne jest potwierdzenie konta profilem zaufanym.

 https://stalowowolski.pl/geodezja-i-gospodarka-nieruchomosciami/

 

Instrukcje obsługi wszystkich świadczonych e-usług dostępne są na stronie internetowej platformy Geoportal 2 w zakładce „instrukcje e-usług”.

https://www.geoportal2.pl/pl/instrukcje

Instrukcja obsługi zakładki „Udostępnianie materiałów zasobu” za pomocą której można zamówić mapę ewidencyjną, mapę zasadniczą, wyrys i wypis z rejestru gruntów, oraz inne materiały zasobu została zamieszczona w dolnej części zakładki.

Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z e-usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli  uzyskać pod numerem telefonu: 15 643 36 58.