Powiat Stalowowolski wśród najlepszych w kraju!

Powiat Stalowowolski wśród najlepszych w kraju!

Starosta Janusz Zarzeczny odebrał statuetkę za zajęcie przez Powiat Stalowowolski 12. miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za 2020 rok. Organizatorem rankingu jest Związek Powiatów Polskich.

Aby wyrównać szanse wszystkich uczestników, ZPP organizuje swój ranking w rozbiciu na kilka kategorii: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców oraz miasta na prawach powiatu. Tytuł Laureatów Rankingu Powiatów przyznawany jest każdego roku tym samorządom, które zdobyły w nim miejsca od 2. do 15. Natomiast jego zwycięzca jest ogłaszany Liderem Rankingu. Powiat Stalowowolski jest oceniany w kategorii powiatów do 120 tysięcy mieszkańców, w której za 2020 rok uplasował się na 12. pozycji.

O tym, że Powiat Stalowowolski znalazł się w finałowej piętnastce, było wiadomo już na początku tego roku. Ale oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie statuetek laureatom odbyło się 16 września, podczas XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, zorganizowanego w Wiśle.

– Kolejny rok z rzędu uzyskujemy dobry wynik w tym rankingu, co świadczy o tym, że trzymamy się czołówki. Jestem z tego bardzo zadowolony, tym bardziej że nie jest to jeden z tych rankingów, w których wysokie lokaty są związane z uiszczeniem odpowiednich opłat. Ten konkurs jest bezpłatny, prowadzony przez ZPP w sposób bardzo skrupulatny i rzetelny, a co najważniejsze – bezstronnie oceniający pracę poszczególnych samorządów. Dlatego tym bardziej cieszy mnie dobry wynik w tej mocno obsadzonej kategorii. To pokazuje, jak dobrze radzimy sobie na tle innych polskich powiatów o podobnej wielkości i potencjale – komentuje Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Oceniając powiaty, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w grupach tematycznych takich jak m.in.: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Zwycięzcą rankingu za 2020 r. w kategorii powiatów do 120 tysięcy mieszkańców, został Powiat Słupski.

Wręczenie statuetek laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2020 rok