Powiat Stalowowolski znowu wśród najlepszych!

Powiat Stalowowolski znowu wśród najlepszych!

Powiat Stalowowolski ponownie został laureatem Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów. W edycji za 2022 rok, nasz powiat uplasował się na wysokim – 8. miejscu w kraju.

Organizatorem Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów jest Związek Powiatów Polskich. Aby wyrównać szanse wszystkich uczestników, ZPP organizuje swój ranking w rozbiciu na kilka kategorii: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców oraz miasta na prawach powiatu. Tytuł Laureatów Rankingu Powiatów przyznawany jest każdego roku samorządom, które zdobyły w nim miejsca od .2 do 15. Natomiast jego zwycięzca jest ogłaszany Liderem Rankingu.

Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie online i trwa przez cały rok. Powiat Stalowowolski jest oceniany w kategorii powiatów do 120 tysięcy mieszkańców, w której za 2022 rok uplasował się na 8. pozycji.

– To dobry znak, że wciąż utrzymujemy się w czołówce tego rankingu. Przypomnę, że w 2019 roku było to 10. miejsce, w 2020 – 12, w 2021 – 7., a w rankingu za ostatni – 2022 rok, uplasowaliśmy się na 8. miejscu. Jestem z tego bardzo zadowolony, tym bardziej że nie jest to jeden z tych rankingów, w których wysokie lokaty są związane z uiszczeniem odpowiednich opłat. Ten konkurs jest bezpłatny, prowadzony przez ZPP w sposób bardzo skrupulatny i rzetelny, a co najważniejsze – bezstronnie oceniający pracę poszczególnych samorządów. Dlatego tym bardziej cieszy mnie dobry wynik w tej mocno obsadzonej kategorii. To pokazuje, jak dobrze radzimy sobie na tle innych polskich powiatów o podobnej wielkości i potencjale – komentuje Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Oceniając powiaty, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w 11 grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Zwycięzcą rankingu za 2022 r. w kategorii powiatów do 120 tysięcy mieszkańców, został Powiat Raciborski.