Zofia Zielińska-Nędzyńska przeszła na emeryturę

Zofia Zielińska-Nędzyńska przeszła na emeryturę

Wieloletnia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli – Zofia Zielińska – Nędzyńska, przeszła na emeryturę.

W dniu 23 lutego 2023 r. członkowie Zarządu Powiatu Stalowowolskiego podziękowali jej za wieloletnią, sumienną oraz oddaną pracę. – Współpraca z panią zawsze była dobra i owocna. Dawała sobie pani świetnie radę, nawet w tych najtrudniejszych okresach dla naszego lokalnego rynku pracy. Dlatego dzisiaj bardzo dziękujemy za tę wieloletnią pracę na rzecz naszego powiatu i jego mieszkańców. Trudno będzie panią zastąpić – powiedział Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Powiatowy Urząd Pracy pod kierownictwem Zofii Zielińskiej – Nędzyńskiej zrealizował wiele projektów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, na realizację których pozyskał dodatkowe środki pochodzące z Funduszu Pracy, przedakcesyjnego funduszu PHARE, Europejskiego Funduszu Społecznego. We współpracy z partnerami rynku pracy, stalowowolski PUP realizował programy specjalne adresowane do bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, wymagających kompleksowej i zindywidualizowanej pomocy w podjęciu aktywności zawodowej.

Zofia Zielińska – Nędzyńska nie bała się podejmowania zawodowych wyzwań związanych ze zmieniającą się rolą służb zatrudnienia oraz rozwiązywania pojawiających się problemów lokalnego rynku pracy. Na stanowisku dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli pracowała od 2000 roku.