Powiat Stalowowolski znowu wśród najlepszych!

Powiat Stalowowolski znowu wśród najlepszych!

Powiat Stalowowolski zajął 12. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za 2020 rok. Ale to nie jedyny sukces naszego samorządu w ostatnim czasie, ponieważ starosta Janusz Zarzeczny otrzymał też wyróżnienie „Podkarpackiego Lidera Samorządności”.

Organizatorem Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów jest Związek Powiatów Polskich. Aby wyrównać szanse wszystkich uczestników, ZPP organizuje swój ranking w rozbiciu na kilka kategorii: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców oraz miasta na prawach powiatu. Tytuł Laureatów Rankingu Powiatów przyznawany jest każdego roku samorządom, które zdobyły w nim miejsca od 2 do 15. Natomiast jego zwycięzca jest ogłaszany Liderem Rankingu. Powiat Stalowowolski jest oceniany w kategorii powiatów do 120 tysięcy mieszkańców, w której za 2020 rok uplasował się na 12. pozycji. – Kolejny rok z rzędu uzyskujemy dobry wynik w tym rankingu, przypomnę, że w ubiegłym zajęliśmy 10 miejsce. To świadczy, że trzymamy się czołówki. Jestem z tego bardzo zadowolony, tym bardziej że nie jest to jeden z tych rankingów, w których wysokie lokaty są związane z uiszczeniem odpowiednich opłat. Ten konkurs jest bezpłatny, prowadzony przez ZPP w sposób bardzo skrupulatny i rzetelny, a co najważniejsze – bezstronnie oceniający pracę poszczególnych samorządów. Dlatego tym bardziej cieszy mnie dobry wynik w tej mocno obsadzonej kategorii. To pokazuje, jak dobrze radzimy sobie na tle innych polskich powiatów o podobnej wielkości i potencjale – komentuje Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Oceniając powiaty, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Zwycięzcą rankingu za 2020 r. w kategorii powiatów do 120 tysięcy mieszkańców, został Powiat Słupski.

Powiat Stalowowolski dobrze wypada nie tylko na tle powiatów w kraju, ale również i w województwie. Dowodem na to są ogłoszone kilka dni temu wyniki 20. edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, która jest przyznawana przez jury najbardziej aktywnym gminom, miastom i powiatom w województwie. Celem plebiscytu jest między innymi prezentowanie i dokumentowanie osiągnięć lokalnych małych ojczyzn. Konkurs organizuje Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych wraz z Centrum Promocji Biznesu.

Za 2020 rok nagrody dla najlepszych samorządów decyzją Kapituły powędrowały do:  

–  w kategorii powiat: powiat rzeszowski – Józef Jodłowski

– w kategorii gmina: Gmina Zaleszany – Paweł Gardy

– w kategorii miasto: Miasto i Gmina Zagórz – Ernest Nowak

 

Ale to nie wszystko, ponieważ przyznane zostały również honorowe wyróżnienia „Podkarpacki Lider Samorządności”. Otrzymali je następując samorządowcy:

– Tadeusz Ferenc – prezydent Miasta Rzeszowa

– Lucjusz Nadbereżny – prezydent Stalowej Woli

– Stanisław Kłopot – starosta jarosławski

– Józef Jodłowski – starosta rzeszowski

– Janusz Zarzeczny – starosta stalowowolski

Podsumowując, aż 3 samorządowców z Powiatu Stalowowolskiego zostało nagrodzonych w ostatniej edycji plebiscytu. – To dobrze świadczy o naszym powiecie i wchodzących w jego skład gminach. Dbamy o rozwój naszych samorządów i cieszę się, że ktoś z boku potrafi to dostrzec i docenić. To również potwierdzenie, że nasz powiat i nasze gminy, to samorządowa czołówka naszego województwa. W tym miejscu chcę również pogratulować wójtowi gminy Zaleszany Pawłowi Gardemu i prezydentowi Stalowej Woli Lucjuszowi Nadbereżnemu – komentuje starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.