SPORTOWA POLSKA 2020

 

 

 

 

SPORTOWA POLSKA 2020

 • Nazwa funduszu: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)
 • Nazwa programu: Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020
 • Nazwa projektu: „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 i hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz budowa siłowni plenerowej przy Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli” w zakresie:

Część I : „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy ZSnr3 w Stalowej Woli”,

Część II : „Przebudowa i remont kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli”,

Część III : „Budowa siłowni terenowej przy Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli”.

 • Przyznana kwota dofinansowania ze środków FRKF: 642 600,00 zł:

w roku 2021: 340 000,00 zł

w roku 2022: 302 600,00 zł

 • Wkład własny Powiatu Stalowowolskiego: 666 464,00 zł
 • Całkowita wartość zadania: 1 309 064,00 zł
 • Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 1) Remont sali gimnastycznej i zaplecza w Zespole Szkół Nr 3 w Stalowej Woli:

– remont dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem socjalnym,

– wykonanie nowej podłogi sportowej,

– wymiana kotar grodzących i siatek ochronnych,

– montaż nagłośnienia sali gimnastycznej,

– doposażenie siłowni: Atlas (urządzenia 6 w 1), lustra,

– wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,

– malowanie,

– wymiana stropów podwieszanych.

2) Remont kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej

Woli:

 • sale pomocnicze:

wykonanie ścianki wspinaczkowej (w jednej sali),

naprawa tynków, malowanie, naprawa posadzki

 • hala sportowa:

naprawa tynków i malowanie,

remont posadzki wraz z malowaniem linii boisk,

montaż zabezpieczeń ścian pod koszami

 • zaplecze hali sportowej wraz z łącznikiem:

wymiana systemów otwierania okien

wymiana skrzydeł drzwiowych

naprawa tynków i malowanie,

doposażenie siłowni: Atlas 8 – stanowiskowy, suwnica, dwa gryfy rehabilitacyjne, bieżnia, lustra.

3) W siłowni terenowej przy Zespole Placówek Oświatowo Wychowawczych zaplanowano urządzenia:

– drążek + poręcze – 1 szt.

– drabinka + podciąg nóg – 1 szt.

– wioślarz + narty  – 1szt.

– rower + jeździec – 1 szt.

– prostownik + ławeczka – 1 szt.

– motyl + pajacyk – 1 szt.

– biegacz +  orbitrek – 1 szt.

– wyciąg + krzesło – 1 szt.

– twister + surfer – 1 szt.

Pozostałe elementy siłowni: stół do tenisa stołowego, ławki parkowe, kosze na śmieci, stojak na rowery,  tablica informacyjna.

 • Cel : Celem programu „Sportowa Polska” – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2020” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego szkolnej infrastruktury sportowej służącej placówkom w realizacji zajęć wychowania fizycznego jak również umożliwiającym współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych. Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego, w tym głównie uczniów szkół ZS nr 3 i ZSO w Stalowej Woli oraz wychowanków Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli. Budowa siłowni plenerowej w ZPOW umożliwi społeczności lokalnej na aktywne spędzenie wolnego czasu.
 • Grupy docelowe: mieszkańcy Powiatu Stalowowolskiego w tym uczniowie szkół ponadpodstawowych, zorganizowane grupy sportowe oraz kluby sportowe, osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Stalowowolskiego.

 

Aktualizacja z dnia 14.10.2021 r.

Powiat Stalowowolski zakończył inwestycję pn.: : „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 i hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz budowa siłowni plenerowej przy Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli” w zakresie:

Część I : „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy ZS nr 3 w Stalowej Woli”,

Część II : „Przebudowa i remont kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli”,

Część III : „Budowa siłowni terenowej przy Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli”.

 

Wykonawcą inwestycji w zakresie części I i II była firma INVEST BIURO Sp. z o.o. – Sp.k., ul. Lwowska 6, 35 – 301 Rzeszów. Roboty zostały wykonane w terminie od czerwca do końca sierpnia 2021 r.

Wykonawcą inwestycji w zakresie części III tj. budowy siłowni na ZPOW była firma Fit Park Sp. z o.o.- Sp.k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87 – 100 Toruń. Siłownia została wykonana w kwietniu 2021 r.

Wartość całej inwestycji wyniosła 1 384 072,34 zł, z czego kwota 642 600,00 zł dofinansowana ze  środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020.