DOTACJA CELOWA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Nazwa programu: „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”

Nazwa projektu: Strzelnica w powiecie 2021

Przyznana kwota dofinansowania ze środków Skarbu Państwa-Ministra Obrony Narodowej: 120 000,00 zł

Wkład własny Powiatu Stalowowolskiego: 30 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 150 000,00 zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

– adaptację pomieszczeń dla potrzeby utworzenia strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Nr 1 w Stalowej Woli,

– zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej dla Zespołu Szkół Nr 1 w Stalowej Woli.

 

  • Cel: Celem programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” jest rozwijanie i propagowanie sportu strzeleckiego wśród dzieci, młodzieży i organizacji proobronnych, a także umożliwienia nieodpłatnego korzystania przez SZ RP oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił ze strzelnic pozostających w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego.
  • Grupy docelowe: uczniowie szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa.

 

AKTUALIZACJA

Powiat Stalowowolski zakończył projekt  pn. „Strzelnica w powiecie 2021” realizowany w wyniku uzyskania dofinansowania w konkursie Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie”. Projekt dotyczył utworzenia strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Nr 1 w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17.

 

Projekt był realizowany w okresie od 28.06.2021 r. do 19.11.2021 r.

W ramach projektu zaadaptowano istniejące pomieszczenie małej auli w Zespole Szkół Nr 1 na potrzeby strzelnicy wirtualnej oraz zakupiono wyposażenie strzelnicy tj.: system szkolno-treningowy POJEDYNEK w skład, którego wchodzą;

  • Moduł Projekcji z kablem zasilającym, w tym:

– obudowa montażowo-transportowa modułu projekcji,

– zestaw mikrokomputerowy PC,

– projektor,

– kamera,

– głośnik,

– punkt dostępowy WI-FI,

– punkt dostępowy Bluetooth,

– klawiatura bezprzewodowa z gładzikiem,

– tablet z ładowarką

– drukarka,

  • Oprogramowanie zainstalowane w zestawie mikrokomputerowym, w tym:

– system operacyjny,

– specjalistyczne moduły oprogramowania zainstalowane w tablecie,

  • Broń treningowa
  1. a) repliki ASG broni działającej w systemie blow-black:

     – replika karabinu szturmowego HK-416 z dwoma magazynkami zasilane green –   gaz- 4 kpl

     – pistolet GLOCK 19 z dwoma magazynkami zasilane green – gaz- 4 kpl

  1. b) bezprzewodowe moduły laserowe dedykowane do rodzajów replik ASG:

– do pistoletu – 4 szt.

– do karabinka 4 szt.

   – ładowarka bezprzewodowego modułu laserowego umożliwiająca podłączenie do   8 szt. modułów

  • Opakowania, kabury, futerały i pudelka transportowe na sprzęt.
  • Zestaw startowy – 10 butli green –gas.

Łącznie wartość projektu wyniosła 147 690,20 zł, w tym dofinansowanie ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 80 % tj. kwota 118 152,16 zł, oraz udział własny Powiatu Stalowowolskiego w wysokości 20 % wartości zadania tj. kwota 29 538,04 zł.

Utworzona strzelnica wirtualna w Zespole Szkół Nr 1 w Stalowej Woli będzie nieodpłatnie udostępniana dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa oraz organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz obronności państwa.

Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół Nr 1 w Stalowej Woli