Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sportu w 2022 r.

Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sportu w 2022 r.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną w kraju, Zarząd Powiatu Stalowowolskiego, tak jak w roku ubiegłym, nie będzie ogłaszał naboru wniosków na realizację w 2022 roku zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu, dofinansowanych ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego.

Niemniej jednak, podmioty prawne prowadzące działalność kulturalną bądź sportową, będą mogły w ciągu 2022 roku składać wnioski o dofinansowanie zadań publicznych w tychże dziedzinach, z zachowaniem terminu złożenia wnioski tj. minimum na 21 dni przed realizacją zadania. Po złożeniu wniosku, decyzję o dofinansowaniu zadania bądź jego odmowie, każdorazowo podejmował będzie Zarząd Powiatu Stalowowolskiego.

Poniżej do pobrania obowiązujące druki:
1. Wniosek o dofinansowanie w 2022 roku z budżetu Powiatu Stalowowolskiego zadania publicznego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Wniosek o dofinansowania w 2022 roku z budżetu Powiatu Stalowowolskiego zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego dofinansowanego z budżetu Powiatu Stalowowolskiego w dziedzinie kultury bądź sportu.