Nagrodzeni w konkursie plastycznym KRUSu

Nagrodzeni w konkursie plastycznym KRUSu

„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” pod takim hasłem odbył się XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, którego głównym organizatorem jest KRUS. W piątek w Starostwie Powiatowym nagrodzono laureatów etapu powiatowego konkursu.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, a zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych. 

Na każdym etapie konkursu autorzy najciekawszych prac otrzymali nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów Konkursu.

Już od kilku edycji patronat nad konkursem na etapie regionalnym obejmuje Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny.

W powiecie stalowowolskim wyłoniono 10 laureatów, po 5 w dwóch kategoriach wiekowych.

W I grupie wiekowej (klasy 0-3):

I miejsce – Antoni Krzeszowski -PSP w Chwałowicach

II miejsce – Wiktoria Kamińska -PSP w Chwałowicach

III miejsce –Lena Bochenek –PSP w Radomyślu nad Sanem

Wyróżnienia: Cezary Rybak – PSP w Chwałowicach

                      Szymon Brankiewicz- Publiczne Przedszkole w Zdziechowicach

W II grupie wiekowej (klasy 4-8):

I miejsce – Wiktoria Bielak – PSP w Przyszowie

II miejsce – Lena Jaworska – PSP w Pilchowie

III miejsce – Emilia Mierzwa – PSP w Zbydniowie

Wyróżnienia: Kamila Kalita – PSP w Chwałowicach

                      Milena Skwara – PSP w Zbydniowie

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali z rąk Starosty Stalowowolskiego Janusza Zarzecznego i Kierownika PT KRUS w Stalowej Woli Grzegorza Męcińskiego okolicznościowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Powiat Stalowowolski i KRUS.