Ogłoszenie o wszczęciu procedury konsultacji Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok

Ogłoszenie o wszczęciu procedury konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok. Zgodnie z postanowieniami § 1 pkt. 2 Uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego…