Ogłoszenie o wszczęciu procedury konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok

Konsultacje prowadzone będą od 10 września 2021 roku do 24 września 2021 roku. Treść projektu uchwały została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stalowowolskiego w zakładce organizacje pozarządowe. Uwagi i…