Ekonomik w Maladze zrealizował kolejny projekt POWER VET „Mobilność kluczem do sukcesu”

Ekonomik w Maladze zrealizował kolejny projekt POWER VET „Mobilność kluczem do sukcesu”

Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli zakończył  realizację dwuletniego projektu “Mobilność kluczem do sukcesu” nr 2020-1-PL01-KA102-081363 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Projekt dotyczył trzytygodniowych zagranicznych praktyk uczniowskich oraz dwutygodniowych praktyk nauczycieli zawodu w firmach w Maladze. Uczniowie ZS Nr 3 uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik hotelarstwa, technik fotografii i multimediów, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji turystycznej, technik architektury krajobrazu pod opieką nauczycieli oraz 9 nauczycieli uczących w zawodach handlowych, gastronomicznych, hotelarstwa i architektury krajobrazu, pozyskali nowe kompetencje dzięki udziałowi w projekcie.

Nauczyciele odbyli staże w terminie 5.07.2021- 16.07.2021 r natomiast uczniowie w trzech turach: pierwsza grupa 19 osób od 19.07.2021 do 06.08.2021r, druga grupa 18 osób od 02.05.2022 do 20.05.2022r. oraz trzecia grupa 18 osób od  04.07.2022 do 22.07.2022r. Z każdą grupą uczniów wyjechało dwóch opiekunów – nauczycieli z ZS Nr 3.  

Każdy z uczestników projektu przed wyjazdem na praktyki przeszedł przygotowanie językowe – szkolenie z języka angielskiego zawodowego w wymiarze 20 h i 30 h j. hiszpańskiego oraz przygotowanie pedagogiczno-kulturowe, szkolenie z BHP oraz spotkania z policjantem w ramach bezpieczeństwa za granicą.

ZS Nr 3 realizował projekt w partnerstwie z doświadczoną firmą Tribeka Training Lab S.L.U., gdyż Andaluzja jest wymarzonym miejscem na zdobycie doświadczenia zawodowego, w wielu branżach zawodowych.

Głównym celem projektu było: podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych 55 uczniów ZS Nr 3 oraz aktualizacja i poszerzenie wiedzy specjalistycznej 9 nauczycieli w zakresie nauczanych zawodów, a także uzupełnienie praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem pracy na stanowiskach powiązanych z tymi zawodami. Ponadto nabyli wiedzę w zakresie kultury i obyczajów społeczeństwa hiszpańskiego oraz zostali uwrażliwieni na różnice kulturowe.

Uczestnicy podnieśli swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności posługiwania się językiem angielskim i hiszpańskim, szczególnie językiem zawodowym oraz z zakresu komunikacji. Osiągnięcie tych rezultatów umożliwiły zaplanowane zajęcia językowe oraz bezpośredni kontakt z ludźmi. Ponadto uczestnicy ukształtowali postawę zawodową i zdobyli cenne doświadczenie zawodowe. Stali się bardziej przedsiębiorczy, zaradni i samodzielni. Nabrali pewności siebie, tolerancji oraz otwartości  na różnice kulturowe.

Udział w praktykach zagranicznych zwiększył szanse absolwentów szkoły na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale również w krajach UE. Nauczyciele biorący udział w stażach podzielili się zdobytą wiedzą ze współpracownikami szkoły. Zdobyte doświadczenie wykorzystają na co dzień w pracy z młodzieżą, podnosząc w ten sposób jakość kształcenia w placówce. Modyfikacja metod i treści kształcenia wdrożona przez nauczycieli, którzy odbyli staże, pozwoli kształcić młodzież nowocześnie i zgodnie z potrzebami współczesnego europejskiego rynku pracy.

W czasie wolnym nauczyciele i uczniowie  wraz z opiekunami chętnie odwiedzali miejsca kultury na terenie Malagi: Muzeum Malaga, Muzeum Picasso, Museo Automovilístico y de la Moda oraz historyczny ogród botaniczny Jardin Botanico-Historico la Concepcion.

Uczestnicy projektu mieli możliwość odwiedzić zakątki Andaluzji, takie jak: Ronda, która jest położoną na skalistym wąwozie Tajo de Ronda połączonym mostem Puente Nuevo, będącym wybitnym przykładem XVIII-wiecznej sztuki inżynieryjnej. Grenadę, leżącą u stóp gór Sierra Nevada, pomiędzy rzekami Darro i Genil, gdzie można zobaczyć architektoniczne perełki renesansu i najbardziej nowoczesne obiekty, typowe dla XXI wieku oraz Nerje z przepięknym punktem widokowy na morze, położoną w sąsiedztwie białego miasteczka Frigiliana.

Czas spędzony w Maladze dzięki realizacji projektu ”Mobilność kluczem do sukcesu” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + pozwolił wszystkim uczestnikom, zarówno starszym jak i młodszym, poszerzyć wiedzę o świecie i świetnie się bawić.  

ZS Nr 3 w Stalowej Woli podzielił się także efektami swoich praktyk, organizując na podsumowanie projektu spotkanie uczestników z uczniami szkół podstawowych, w trakcie którego uczniowie podzielili się doświadczeniami, można było oglądnąć fotorelacje, wziąć udział w quizie o Hiszpanii oraz spróbować swoich sił w przyrządzaniu potraw kuchni andaluzyjskiej.